12 november 2012

Fram till 2060 spås Indiens inkomst per person öka från 30 000 kr till 230 000 kr, i nivå med dagens italienska levnadsstandard.
Källa: OECD

10 oktober 2012

Andelen hungriga i världen minskade med en tredjedel mellan 1991 och 2011.
Källa: FAO

8 juni 2012

Det genomsnittliga antalet utbildning i u-länderna ökade från 2 år 1950 till 7 år 2010.
Källa: Barro & Lee (2012), s. 22

28 maj 2012

Antalet barn som inte går i skola minskade med 38 miljoner mellan 1999 och 2009.

29 april 2012

Hundratusen människor lämnar extrem fattigdom varje dag 2008–2015 enligt en prognos.

1 mars 2012

Världsfattigdomen minskade från 43 procent 1981 till 19 procent 2008.
Källa: Världsbanken. Läs mer.

13 oktober 2011

Dagens goda nyhet har tyvärr gått in i dvala tills vidare på grund av tidsbrist hos mig som driver bloggen (Jacob Lundberg). I stället rekommenderas Alltid varför och Anders Bollings framstegsblogg.

9 september 2011

Andelen latinamerikaner som använder primitiva vedspisar för matlagning tros minska från 18 procent 2009 till 14 procent 2030.
Källa: IEA

8 september 2011

Antalet mobilabonnemang i Afrika ökade från 88 miljoner 2005 till 333 miljoner 2010.
Källa: ITU

7 september 2011

Risken för att en kvinna i Latinamerika ska dö i barnsäng minskade från 0,5 procent 1990 till 0,2 procent 2008.

6 september 2011

Andelen aborter efter tolfte veckan minskade från 9 procent 1983 till 7 procent 2010 i Sverige.

5 september 2011

Mellan 1970 och 2000 ökade andelen sydasiater med tillgång till elektricitet från 17 procent till 41 procent.
Källa: IEA

4 september 2011

Spannmålsskörden i Latinamerika ökade från 2,4 ton per hektar 1992 till 3,3 ton per hektar 2009.

2 september 2011

Elever i i-länder utbildades i 15,8 år i snitt 2008, en ökning från 15,2 år 1999.

1 september 2011

Antalet dödsfall bland nyfödda minskade från 4,6 miljoner 1990 till 3,3 miljoner 2009.

31 augusti 2011

Tio arter av rovfåglar har ökat i antal i Sverige de senaste decennierna, mot tre arter som har minskat.

30 augusti 2011

Risken för att en kvinna i Mellanöstern och Nordafrika ska dö i barnsäng minskade från 1 procent 1990 till 0,2 procent 2008.

29 augusti 2011

Andelen människor med tillgång till elektricitet tros öka från 79 procent 2009 till 85 procent 2030.
Källa: IEA

25 augusti 2011

Spannmålsskörden ökade från 2,8 ton per hektar 1992 till 3,5 ton per hektar 2009.

24 augusti 2011

Kaloriintaget ökade från 2 200 per person i snitt på 1960-talet till 2 800 år 2007.
Källa: FAO

23 augusti 2011

Antalet bilar ökade från åtta per hundra invånare 1990 till tio per hundra invånare 2005.
Källa: Chamon et al. (2008)

22 augusti 2011

Risken för att en kvinna i EU ska dö i barnsäng minskade från 0,036 procent 1990 till 0,013 procent 2008.

21 augusti 2011

Andelen människor som använder primitiva vedspisar för matlagning tros minska från 40 procent 2009 till 34 procent 2030.
Källa: IEA

20 augusti 2011

Fattigdomen i Bangladesh minskade från 40 procent till 32 procent mellan 2005 och 2010.

19 augusti 2011

Mellan 1970 och 2000 ökade andelen människor med tillgång till elektricitet från 49 procent till 79 procent.

18 augusti 2011

Medellivslängden i Latinamerika ökade från 72 år 2000 till 74 år 2009.

17 augusti 2011

Andelen födslar med utbildad personal närvarande ökade från 32 procent till 47 procent mellan 1990 och 2009 i Sydasien.

16 augusti 2011

Mängden partiklar i luften i världens städer minskade med 42 procent mellan 1990 och 2008.

15 augusti 2011

Mellan 1970 och 2000 ökade andelen östasiater med tillgång till elektricitet från 30 procent till 87 procent.
Källa: IEA

14 augusti 2011

Spannmålsskörden i Mellanöstern och Nordafrika ökade från 1,6 ton per hektar 1992 till 2,4 ton per hektar 2009.

13 augusti 2011

Läs- och skrivkunnigheten i åldern 15–24 ökade från 87 procent till 89 procent mellan 2000 och 2009.

12 augusti 2011

Människor äter 37 procent mer frukt i dag än för tjugo år sedan.
Källa: FAO

11 augusti 2011

Risken för att en kvinna ska dö i barnsäng under sitt liv halverades mellan 1990 och 2008, en minskning från 1,4 procent till 0,7 procent.

10 augusti 2011

Medellivslängden i Sydasien ökade från 61 år 2000 till 64 år 2009.

9 augusti 2011

Antalet mobilabonnemang ökade från 3,4 miljarder 2007 till 5,3 miljarder 2010.
Källa: ITU

8 augusti 2011

Andelen människor i Indien med tillgång till elektricitet tros öka från 66 procent 2009 till 80 procent 2030.
Källa: IEA

7 augusti 2011

Spannmålsskörden i Afrika söder om Sahara ökade från ett ton per hektar i början av 1990-talet till 1,3 ton per hektar 2009.

6 augusti 2011

Andelen födslar med utbildad personal närvarande ökade från 72 procent till 89 procent mellan 1990 och 2009 i Latinamerika.

5 augusti 2011

Läs- och skrivkunnigheten bland män ökade från 87 procent till 88 procent mellan 2000 och 2009.

4 augusti 2011

Risken för att en kvinna i Östasien ska dö i barnsäng minskade från 0,5 procent 1990 till 0,2 procent 2008.

3 augusti 2011

Andelen svenskar som varit på bio under året ökade från under hälften 1976 till två tredjedelar 2006.
Källa: Flyt!/Kulturrådet

2 augusti 2011

Förra året omkom 31 gående i den svenska trafiken. Det är en halvering jämfört med för tio år sedan och en minskning med 90 procent sedan 1970.
Källa: Trafikverket

1 augusti 2011

Medellivslängden i Afrika söder om Sahara ökade från 50 år 2000 till 53 år 2009.

31 juli 2011

Antalet turistresor ökade från 435 miljoner 1990 till 940 miljoner 2010.
Källa: UNWTO

30 juli 2011

Under åren 1981–1990 mördades 511 personer i Norge. Antalet mordoffer under åren 2001–2010 var 349, alltså 162 färre.
Källa: Folkehelseinstituttet (–2004), Politiet (2005–)

29 juli 2011

Svenskarnas intag av C-vitamin ökade från 70 mg 1970 till 120 mg 2005.
Källa: Flyt!/Jordbruksverket

28 juli 2011

Läs- och skrivkunnigheten ökade från 82 procent till 84 procent mellan 2000 och 2009.

27 juli 2011

Antalet offer för dödligt våld i Sverige minskade från 1,3 per hundratusen invånare 1988–1994 till 0,9 per hundratusen 2003–2009.
Källa: BRÅ

26 juli 2011

Medellivslängden i EU ökade från 77 år 2000 till 79 år 2009.

25 juli 2011

Andelen flickor som gifter sig omyndiga har minskat i 52 länder de senaste åren, och ökat i 17 länder.
Källa: Unicef